KH Family

Cukrovarská 757/24,

926 01 Sereď

IČO: 51 711 541

DIČ: 2120760444

Spoločnosť je zastúpená:

Mgr. Zuzana Kaducová - konateľka spoločnosti

Spoločnosť je zapísaná v:

Obchodnom registry Okresného súdu Trnava

Oddiel SRO, vložka číslo 42268/T